Η εταιρεία A.S.G Kyrizis Bros Ltd καθιερώθηκε το 1988 σε μια προσπάθεια να προσφέρει ποιότητα και αξία για τις υπηρεσίες της στη βιομηχανία επίπλων και ξυλουργικής. Η επιχείρηση από τότε έχει αυξηθεί με δέκα άτομα σαν μόνιμο προσωπικό, αποκλειστικούς επαγγελματίες στον κλάδο. Επίσης συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και καταρτισμένων εγκεκριμένων προμηθευτών.

 

Οι σύγχρονες επιχειρησιακές εγκαταστάσεις αλλά και τα πλήρως εξοπλισμένα γραφεία και το εργοστάσιο βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη Ιδαλίου, περιοχή της Λευκωσίας στην Κύπρο.

 

Η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001:2008 από το διεθνή οργανισμό BM TRADA, ως απόδειξη στη σκληρή εργασία και την υποχρέωσή τους για κάλυψη και υπέρβαση των απαιτήσεων των πελατών.

 

certificateBMTRADA

 

Οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης είναι μέσα στις βρετανικές κυρίαρχες βάσεις. Παρόλα' αυτά πραγματοποιούνται επίσης και πολλές μεγάλες υπεργολαβίες σε συνεργασία με σχεδόν όλους τους μεγάλους αναδόχους στην Κυπριακή αγορά.